Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 17. 04. 2022 do 24. 04. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Neděle
Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod
Velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30

Za rodiče Dostálovy s prosbou o zdraví pro živou rodinu

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za živé a zemřelé občany a občanky z Bukovinky,
rodáky a dobrodince

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl dárce

Pobožnost Křtiny 16:00

Slavnostní modlitba nešpor spojena s adorací

Pondělí

Pondělí
velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 8:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Radka

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za dobrodince kostela

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Bernadetu

Úterý
Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého manžela

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Michala

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Václava Meluzína a manželku
+ od 17:00 hod. adorace a svátost smíření

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00

Za rodiče Semlerovy, Kousalíkovy a živou rodinu
+ ve mši svaté udělování svátosti pomazání nemocných

Mše svatá Bukovinka 18:30

Za Františka Pořízka, manželku, syna,
živou a zemřelou rodinu
+ ve mši svaté udělování svátosti pomazání nemocných

Neděle

2. neděle
velikonoční

Svátek Božího
milosrdenství

Hasičská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti
+ ve mši svaté udělování svátosti pomazání nemocných

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé členy hasičských sborů
celebruje R. D. Pavel R. Novotný O. Praem., 
pověřený duchovní službou u hasičských sborů
v rámci Moravské hasičské jednoty.

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod.
- Děkujeme všem farníků, kteří se zapojili do služeb v průběhu velikonočních svátků,
  zvláště děkujeme zpěvákům, ministrantům, i těm, kdo se zapojují do úklidu kostela.
- Zveme všechny farníky a poutníky na Hasičskou pouť, která se uskuteční 24. dubna 2022.
- Dne 1. května 2022 oslavíme Výročí benedikce (posvěcení) křtinského kostela.
  Slavnostní mši svatou v 10:30 hod. bude celebrovat R. D. Mgr. František A. Dostál,
  děkan a farář v Hranicích na Moravě.
- Nejbližší mše svatá pro děti a mládež ve Křtinách se uskuteční 26. dubna 2022 v 18:00 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 píšťal (430 adoptovaných píšťal).
  Staňte se i vy mecenášem některé varhanní píšťaly, která zatím není adoptována.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace