Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 10. 04. 2022 do 17. 04. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Květná
neděle

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30

Za pana děkana R. D. Tomáše Prnku

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za Karla a Marii Horáčkovy

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Františka Maslana, živou a zemřelou rodinu

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou muži)

Pobožnost Březina 14:00

pobožnost křížové cesty

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce
+ svátost smíření před Velikonocemi od 16:15 hod.

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Zelený čtvrtek

Mše svatá Bukovinka 18:00

Za zemřelého Bohumíra Božoně

Mše svatá Křtiny 18:00

+ svátost smíření před Velikonocemi od 17:00 hod.
Na poděkování Bohu za udělené milosti a dary

Pobožnost Křtiny 20:00

Adorace v Getsemanské zahradě

Pátek

Velký pátek

Pobožnost Křtiny 8:00

Modlitba ranních chval spojena s posvátným čtením

Pobožnost Křtiny 14:30

Křížová cesta v ambitech

Velkopáteční obřady Křtiny 18:00
Sobota

Bílá sobota
vigilie
Zmrtvýchvstání Páně

Pobožnost Křtiny 8:00

Modlitba ranních chval spojena s posvátným čtením

Mše svatá Křtiny 19:30

Za zdraví a Boží požehnání pro biřmovankyni
Obřady Bílé soboty spojené s udělováním svátosti biřmování

Neděle

Neděle
Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod
Velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30

Za rodinu Dostálovu a živou rodinu

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za živé a zemřelé občany a občanky z Bukovinky, rodáky a dobrodince

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl dárce

Pobožnost Křtiny 16:00

Slavnostní modlitba nešpor spojena s adorací

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela tentokrát proběhne ve středu od 8:30 hod.
- Velikonoční zpovídání v křtinské farnosti:
   Křtiny: pátek 8. dubna 2022 - od 17:00 hod. do 18:00 hod.
             Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 - od 17:00 hod. do 17:45 hod.
   Březina: středa 13. dubna 2022 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
   Bukovinka: čtvrtek 7. dubna 2022 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
- Povzbuzujeme k účasti na velikonočních obřadech a bdění na modlitbách.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 píšťal (430 adoptovaných píšťal).
  Staňte se i vy mecenášem některé varhanní píšťaly, která zatím není adoptována.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti.

 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace