Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 03. 04. 2022 do 10. 04. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

5. neděle postní

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 8:30

Za Františka Malíka a Anežku, s prosbou o zdraví pro živou rodinu

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za zdraví a Boží požehnání pro nemocnou osobu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za uzdravení syna

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou manželé)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Aurélii

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

Na úmysl dárce
+ svátost smíření před Velikonocemi od 16:15 hod.

Pátek
Mše svatá Křtiny 18:00

Na přímluvu, pomoc a ochranu Panny Marie
+ adorace a svátost smíření před Velikonocemi od 17:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Neděle

Květná neděle

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30

Za pana děkana R. D. Tomáše Prnku

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za Karla a Marii Horáčkovy

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Františka Maslana, živou a zemřelou rodinu

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou muži)

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod. 
- V úterý 5. dubna 2022 v 19:00 hod. se v křtinském Spolkovém domě uskuteční
  setkání farního společenství. Na toto setkání zveme všechny ty, kdo se chtějí aktivně podílet
  na činnosti a životě farnosti.
- Dne 8. dubna 2022 se koná Hlavní pouť na Květný pátek do Sloupu, na kterou srdečně zveme.
- V sobotu 9. dubna 2022 v 8:30 hod. v Brně na Petrově se uskuteční Diecézní setkání mládeže.
- Velikonoční zpovídání v křtinské farnosti:
          Křtiny: pátek 8. dubna 2022 - od 17:00 hod. do 18:00 hod.
                       Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 - od 17:00 hod. do 17:45 hod.
          Březina: středa 13. dubna 2022 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
          Bukovinka: čtvrtek 7. dubna 2022 od 16:15 hod. do 17:00 hod.
- Velikonoční zpovídání v sousedních farnostech blanenského děkanátu:
          Jedovnice: sobota 9. dubna 2022 - od 9:30 hod. do 12:00 hod.
          Blansko: neděle 10. dubna 2022 - od 14:30 hod. do 18:00 hod.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 píšťal (425 adoptovaných píšťal).
  Staňte se i vy mecenášem některé varhanní píšťaly, která zatím není adoptována.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti. 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace