Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 27. 03. 2022 do 03. 04. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle postní

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 8:30

Za rodinu Žampachovu, Opletalovu a živou rodinu

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za Františku a Aloise Beránkovy

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého děkana R. D. Tomáše Prnku
9. výročí úmrtí (29. března 2013)

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou místní kněží)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež naší farnosti

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Vandasovu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého manžela
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro dceru Marii a celou rodinu

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. Vít Martin Červenka O. Praem.
administrátor farnosti Křtiny

Neděle

5. neděle postní

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 8:30

Za Františka Malíka a Anežku, s prosbou o zdraví pro živou rodinu

Mše svatá Bukovinka 9:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 10:30

Za uzdravení syna

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou manželé)

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod. 
- Mše svatá pro děti a mládež ve Křtinách se uskuteční 29. březina 2022 v 18:00 hod.
- V neděli 27. března a 3. dubna 2022 po mši svaté v Březině proběhne zkouška scholičky.
- V sobotu 2. dubna 2022 se v Jedovnicích uskuteční Děkanátní setkání mládeže.
  Setkání začíná v 10:00 hod. a je určeno mládeži 2. stupně ZŠ a SŠ.
- V sobotu 2. dubna 2022 zveme farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 hod. - svátost smíření / 15:30 hod. - modlitba růžence / 16:00 hod. - mše svatá.
- V úterý 5. dubna 2022 v 19:00 hod. se v křtinském Spolkovém domě uskuteční
  setkání farního společenství. Na toto setkání zveme všechny ty, kdo se chtějí aktivně podílet
  na činnosti a životě farnosti.
- Dne 8. dubna 2022 se koná Hlavní pouť na Květný pátek do Sloupu, na kterou srdečně zveme.
- V sobotu 9. dubna 2022 proběhne v Brně Diecézní setkání mládeže.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 píšťal (421 adoptovaných píšťal).
  Staňte se i vy mecenášem některé varhanní píšťaly, která zatím není adoptována.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti. 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace