Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 20. 03. 2022 do 27. 03. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle postní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Holíkovu, Třískovu a duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30

Za Josefa Tesaře a živou rodinu

Mše svatá Bukovinka 9:00

 Za rodiče Dvořákovy, syny, dceru, a rodiče Valehrachovy

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl dárce

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vede mládež)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 16:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Slavnost
Zvěstování Páně

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 17:00

Za mír na Ukrajině
+ svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Neděle

4. neděle postní

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 8:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 9:00

Za Františku a Aloise Beránkovy

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého děkana R. D. Tomáše Prnku
9. výročí úmrtí

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou místní kněží)

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod. 
- V pátek 25. března 2022 po mši svaté v 7:30 hod. začne v Zimní kapli 24-hodinová adorace,
  která bude obětována za mír na Ukrajině. K modlitbám na tento úmysl vybízí papež František i biskupové.
- Nejbližší mše svatá pro děti a mládež ve Křtinách se uskuteční 29. březina 2022 v 18:00 hod.
- V neděli 20. a 27. března 2022 po mši svaté v Březině proběhne v 9:30 hod. zkouška scholičky.
- V sobotu 30. dubna 2022 zveme na děkanátní výlet dětí blanenského děkanátu do Olomouce.
  Výlet je určen dětem 1. stupně základní školy. Přihlášky s návratkou jsou u východu z kostela.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 píšťal (421 adoptovaných píšťal).
  Staňte se i vy mecenášem některé varhanní píšťaly, která zatím není adoptována.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti. 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace