Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 13. 03. 2022 do 20. 03. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle postní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Marii Hladilovu

Mše svatá Březina 8:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 9:00

 

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Bigoni,
Laštovkovu, Kylarovu a Rezkovu

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou ženy)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce

Středa
Mše svatá Březina 16:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 17:00

Za farníky
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.
+ po mši svaté přednáška v rámci duchovní obnovy

Sobota

Slavnost
sv. Josefa,
snoubence
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živé a zemřelé Josefy z rodiny
+ po mši svaté přednáška v rámci duchovní obnovy

Neděle

3. neděle postní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Holíkovu, Třískovu a duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30

Za Josefa Tesaře a živou rodinu

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl dárce

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vede mládež)

- Mše svaté ve všední dny jsou ve Křtinách opět slouženy v Zimní kapli.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod. 
- Doporučujeme modlitbu bolestného růžence, křížové cesty a tiché adorace obětovat
  za mír ve světě, zvláště za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.
- Ve dnech 18. - 19. března 2022 se uskuteční postní duchovní obnova naší farnosti,
  kterou povede R. D. Atanáš Jozef Leškovský O. Praem., farní vikář na Sv. Kopečku u Olomouce.
- V sobotu 30. dubna 2022 zveme na děkanátní výlet dětí blanenského děkanátu do Olomouce.
  Výlet je určen dětem 1. stupně základní školy. Přihlášky s návratkou jsou u východu z kostela.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 píšťal (421 adoptovaných píšťal).
  Staňte se i vy mecenášem některé varhanní píšťaly, která zatím není adoptována.
- Na webových stránkách www.donator.cz můžete přispět na připravovaný projekt rekonstrukce
  křtinského poutního areálu. Cílem pro nynější dobu je vysbírat sumu 200 000 Kč. Pokud se nám
  do listopadu 2022 povede vysbírat stanovenou sumu, biskupství brněnské nám přispěje stejnou
  sumou jako bonus. Odkaz na tuto stránku naleznete také na stránkách farnosti. 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace