Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 06. 03. 2022 do 13. 03. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

1. neděle postní

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování za 75 let života

Mše svatá Březina 8:30

Za Karla Klváčka a duše v očistci

Mše svatá Bukovinka 9:00

 

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Evu

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou muži)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce

Středa
Mše svatá Březina 16:00

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Neděle

2. neděle postní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Marii Hladilovu

Mše svatá Březina 8:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Bigoni, 
Laštovkovu, Kylarovu a Rezkovu

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty (modlitbu vedou ženy)

- Z důvodu probíhající pandemie budou mše svaté (i ve všední dny) ve farním kostele.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod. 
- Doporučujeme modlitbu bolestného růžence, křížové cesty a tiché adorace obětovat
  za mír ve světě, zvláště za ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.
- Nedělní sbírka 27. února 2022 na pomoc obětem válečného konfliktu vynesla 18 559 Kč.
- V sobotu 12. března 2022 se uskuteční výlet dětí a mládeže křtinské farnosti
  na Svatý Kopeček u Olomouce (od 6. třídy ZŠ a výše). Přihlásit se můžete do 10. března 2022.
- V sobotu 30. dubna 2022 zveme na děkanátní výlet dětí blanenského děkanátu do Olomouce.
  Výlet je určen dětem 1. stupně základní školy. Přihlášky s návratkou jsou u východu z kostela.
- Na webových stránkách www.varhanyprokrtiny.cz. si pořád můžete adoptovat píšťalu
  z křtinských varhan. Svého mecenáše má již 1/3 píšťal (417 adoptovaných píšťal).
  Staňte se i vy mecenášem některé varhanní píšťaly, která zatím není adoptována.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace