Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 27. 02. 2022 do 06. 03. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

8. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za mír na Ukrajině a na celém světě

Mše svatá Březina 8:30

Za Silvestra Šíbla a živou rodinu

Mše svatá Bukovinka 9:00

 

Mše svatá Křtiny 10:30

Za děti a mládež křtinské farnosti

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu Dragounovu, Kolačných,
Wernerovu, Kraifovu, Kahounovu a Kaiserovu

Středa

Popeleční středa

Mše svatá Březina 16:00

Za farníky

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu Sirotkovu, Hladkých,
Taucovu, Hučíkovu, Cupákovu a Matalovu
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Neděle

1. neděle postní

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování za 75 let života

Mše svatá Březina 8:30

Za Karla Klváčka a duše v očistci

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Evu

Pobožnost Křtiny 14:00

pobožnost křížové cesty

- Z důvodu probíhající pandemie budou mše svaté (i ve všední dny) ve farním kostele.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod.
- Farní schola, která bude zpívat o velkých slavnostech, poprvé nyní o Velikonocích,
  shání zpěváky. Kdo má zájem zpívat, nechť si při odchodu z kostela utrhne lísteček
  s e-mailem / číslem a ohlásí se.
- V neděli 27. února 2022 v 17:00 hod. se uskuteční na křtinské faře setkání mládeže
  naší farnosti.
- Ve středu 2. března 2022 začíná doba postní. Využijme tuto liturgickou dobu ke ztišení
  a k soukromé modlitbě. Doporučujeme modlitbu bolestného růžence a křížové cesty.
- V sobotu 12. března 2022 se uskuteční výlet dětí a mládeže křtinské farnosti
  na Svatý Kopeček u Olomouce (od 6. třídy ZŠ a výše). Přihlašte se co nejdříve na faře. 
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace