Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 06. 02. 2022 do 13. 02. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

5. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30

Za Ladislava Malíka, rodiče Malíkovy,
Zajícovy a Richarda Ševčíka

Mše svatá Bukovinka 9:00

 

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl poutníků

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za děti a mládež křtinské farnosti

Středa

Památka
sv. Scholastiky,
panny

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 16:00
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Svátek
bl. Huga, opata
premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
Panny Marie
Lurdské

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nemocné křtinské farnosti
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za obrácení hříšníků

Neděle

6. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Jiřího

Mše svatá Březina 8:30

Za zemřelého děkana P. Tomáše Prnku

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého děkana P. Tomáše Prnku

- Z důvodu probíhající pandemie budou mše svaté (i ve všední dny) ve farním kostele.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela proběhne ve čtvrtek od 8:30 hod.
- Vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se v sobotu 5. února 2022 účastnili
  generálního úklidu kostela ve Křtinách.
- Zveme děti a mládež na Děkanátní setkání ve Sloupu, které proběhne 19. února 2022.
  Setkání je určeno dětem a mládeži starším 12 let, a potrvá od 15:15 do 19:00 hod. 
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace