Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 30. 01. 2022 do 06. 02. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30

Za rodiče Malíkovy a Stejtovy a živou rodinu

Mše svatá Bukovinka 9:00

 

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Pondělí

Památka
sv. Jana Boska, kněze

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa

Slavnost
Uvedení Páně
do chrámu

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Víta

Čtvrtek

Památka
sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Bedřicha, opata
z premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu Lískovcovu,
Hermovu, Křížkovu, Tomáškovu a Dymákovu
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Památka
sv. Agáty, mučednice

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Neděle

5. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30

Za Ladislava Malíka, rodiče Zajícovy a Richarda Ševčíka

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl poutníků

- Z důvodu probíhající pandemie budou mše svaté (i ve všední dny) ve farním kostele.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- V sobotu 5. února 2022 v 8:30 hod. se bude konat generální úklid křtinského kostela.
- Sbírka na Bibli, která proběhla v neděli 23. ledna 2022, vynesla ve Křtinách 2 892 Kč.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace