Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 16. 01. 2022 do 23. 01. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Maria a Marii Giuriato, za Josefa Bednáře,
za jejich živé a zemřelé rodiny

Mše svatá Březina 8:30

 

Mše svatá Bukovinka 9:00

 

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Evu Pavlovu

Pondělí

Památka
sv. Antonína, opata

Úterý

Památka
Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Petra

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 16:00
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Šebastiánu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Václava a Marii Lukáškovy, rodiče a dceru Alenu

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Anežky, mučednice

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Kristiána

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce
+ adorace od 16:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Lauru

Neděle

3. neděle
v mezidobí

Neděle

Božího slova

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Zdeňka

- Z důvodu probíhající pandemie budou mše svaté (i ve všední dny) ve farním kostele.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Od 18. ledna 2022 do 25. ledna 2022 probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.
  Doporučujeme Vám v tyto dny najít si prostor k osobní modlitbě v rodinách na tento úmysl.
  Použít můžete např. modlitbu z Kancionálu, č. 031 - za jednotu křesťanů.
- 23. ledna 2022 slavíme neděli Božího slova. Měli bychom si uvědomit vážnost Božího slova,
  které je aktuální pro člověka žijícího v jakékoliv době. 
- V neděli 23. ledna 2022 se při všech bohoslužbách křtinské farnosti (včetně Březiny a Bukovinky)
  bude konat vyhlášená sbírka na Bibli.
- Děkujeme dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2022. Ve Křtinách se vysbíralo 32 285 Kč.
- Na Vánočním koncertu, který se konal 9. ledna 2022 ve Křtinách, se vysbíralo 7 145 Kč. 
- V roce 2021 bylo ve křtinské farnosti pokřtěno 40 osob, z toho 20 chlapců a 20 děvčat.
  1. sv. přijímání přijalo 6 dětí.  Svátost manželství uzavřelo 19 manželských párů.
  Pohřbených bylo 20 osob, z toho 6 mužů a 14 žen. 
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace