Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 09. 01. 2022 do 16. 01. 2022

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Svátek
Křtu Páně

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Rudolfa Paděru a rodiče

Mše svatá Březina 8:30

 

Mše svatá Bukovinka 9:00

 

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou rodinu Budíkovu, Juříkovu a Tlachovu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl dárce

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 16:00
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého Aloise Novotného

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Latovu

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Gotfrída, řeholníka
premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Bohumíru

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého Milana
+ adorace od 16:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou Annu Hicovu

Neděle

2. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Maria a Marii Giuriato, za Josefa Bednáře,
za jejich živé a zemřelé rodiny

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Evu Pavlovu

- Z důvodu probíhající pandemie budou mše svaté (i ve všední dny) ve farním kostele.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- V neděli 9. ledna 2022 ve 14:30 hod. se v kostele ve Křtinách uskuteční Vánoční koncert
  na podporu volné rekonstrukce křtinských varhan. V programu vystoupí sbor Auris Brunensis
  z Brna. Vstupné na koncert je dobrovolné.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
- Synodální koordinátorkou pro farnost Křtiny byla ustanovena paní Kamila Drápelová ze Křtin.
  Setkání synodální skupiny naší farnosti se bude konat v lednu 2022.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace