Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 19. 12. 2021 do 26. 12. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Učňovu, Jančíkovu,
vnučku Veroniku a bratra Františka

Mše svatá Březina 8:30

+ předvánoční zpovídání po mši svaté do 10:15 hod.

Mše svatá Bukovinka 9:00

+ předvánoční zpovídání po mši svaté do 11:00 hod.

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Růženu Valdhansovu
+ při mši svaté předání betlém. světla (skauti Křtiny)

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na poděkování Pánu Bohu

Středa
Mše svatá Křtiny 13:30

Pohřeb paní Svatavy Kubešové ze Křtin

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 14:00

Pohřeb pana Stanislava Fialy z Bukoviny

Pátek

Vigilie slavnosti
Narození Páně

Mše svatá Křtiny 7:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 15:30
Mše svatá Křtiny 16:00

Za Boží požehnání pro premonstrátský řád - 900 let řádu
mše svatá zvláště pro děti a rodiče

Mše svatá Bukovinka 20:30
Mše svatá Křtiny 22:00

Za farníky

Sobota

Slavnost
Narození Páně
Boží hod Vánoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Miroslava Bednáře, Marii Krátkou,
za živou a zemřelou rodinu

Neděle

Svátek Svaté
rodiny Ježíše,
Marie a Josefa

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Štefana Pinďáka a jeho rodiče

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Františka Zapletala, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci

- Z důvodu probíhající pandemie budou mše svaté (i ve všední dny) ve farním kostele.
- V neděli 12. a 19. prosince 2021 po mši svaté v Březině proběhne v 9:30 hod. zkouška scholičky.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Děkujeme všem, kdo se zapojili do úklidu kostela a zdobení vánočních stromků před vánočními svátky.
- Během vánočních bohoslužeb (24., 25. a 26. prosince 2021) se v kostele ve Křtinách bude konat
  vyhlášená sbírka na podporu volné rekonstrukce křtinských varhan.
- v neděli 26. prosince 2021 na Svátek Svaté rodiny se při všech mších svatých
  bude konat obnova manželského slibu.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz. Na stránkách naleznete
  informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan a také zde máte možnost adoptovat si
  píšťalu z těchto varhan.
- Synodální koordinátorkou pro farnost Křtiny byla ustanovena paní Kamila Drápelová ze Křtin.
  Setkání synodální skupiny naší farnosti se bude konat v lednu 2022.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace