Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 12. 12. 2021 do 19. 12. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelé Josefu a Františka Sedlářovy,
jejich rodiče a duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Zdeňka Pokorného, za jeho otce Zdeňka,
jeho bratry Milana a Hynka, a za živou rodinu

Pondělí

Památka
sv. Lucie,
panny a mučednice

Úterý

Památka
sv. Jana od Kříže,
kněze

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 16:00
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelou mladou dívku

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:00

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a předvánoční zpovídání od 16:00 hod.

Sobota

Rorátní mše svatá
ke cti Panny Marie


Mše svatá Bukovinka 6:30
Mše svatá Křtiny 7:00

Za živou a zemřelou rodinu Kšandovu,
Kretzovu, Hladkých a Dvořákovu
+ po mši svaté snídaně pro rodiče a děti ve farním sálu

Zpovídání Křtiny 16:00

předvánoční zpovídání od 16:00 do 17:00 hod.

Neděle

4. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Učňovu, Jančíkovu,
vnučku Veroniku a bratra Františka

Mše svatá Březina 8:30

+ předvánoční zpovídání po mši svaté do 10:15 hod. 

Mše svatá Bukovinka 9:00

+ předvánoční zpovídání po mši svaté do 11:00 hod.

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Růženu Valdhansovu
+ při mši svaté předání betlém. světla (skauti Křtiny)

- Z důvodu probíhající pandemie budou mše svaté (i ve všední dny) ve farním kostele.
- V neděli 12. a 19. prosince 2021 po mši svaté v Březině proběhne v 9:30 hod. zkouška scholičky.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- V sobotu 18. prosince 2021 od 8:00 hod. se bude konat ve farním kostele ve Křtinách brigáda
  (úklid kostela a zdobení vánočních stromků) před vánočními svátky.
- V adventní době zveme děti a rodiče naší farnosti na rorátní mše svaté s katechezí pro děti,
  které z důvodu pandemie nahrazují vyučování náboženství do konce prosince 2021.
  Tyto mše svaté budou vždy v sobotu v 7:00 hod. ve farním kostele ve Křtinách.
  Nezapomeňte si s sebou přinést rozsvícené lucerničky.
- Během vánočních bohoslužeb (24., 25. a 26. prosince 2021) se v kostele ve Křtinách bude konat
  vyhlášená sbírka na podporu volné rekonstrukce křtinských varhan.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz. Na stránkách naleznete
  informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan a také zde máte možnost adoptovat si
  píšťalu z těchto varhan.
- Synodální koordinátorkou pro farnost Křtiny byla ustanovena paní Kamila Drápelová ze Křtin.
  Setkání synodální skupiny naší farnosti se bude konat v lednu 2022.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace