Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 05. 12. 2021 do 12. 12. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Bučkovy, syna Josefa a vnučku Jiřinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu Šimkovu

Pondělí

Památka
sv. Mikuláše, biskupa

Úterý

Památka
sv. Ambrože, biskupa

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelou Veroniku Učňovu

Středa

Slavnost
Panny Marie
počaté bez poskvrny
prvnotního hříchu

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 16:00
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:00

Za dary Ducha Svatého
a pomoc Panny Marie pro vnoučata

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Rorátní mše svatá
ke cti Panny Marie


Mše svatá Bukovinka 6:30
Mše svatá Křtiny 7:00

Na úmysl poutníků

Neděle

3. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelé Josefu a Františka Sedlářovy,
jejich rodiče a duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Zdeňka Pokorného, za jeho otce Zdeňka,
jeho bratry Milana a Hynka, a za živou rodinu

- Z důvodu probíhající pandemie budou mše svaté (i ve všední dny) ve farním kostele.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- V adventní době zveme děti a rodiče naší farnosti na rorátní mše svaté s katechezí pro děti,
  které z důvodu pandemie nahrazují vyučování náboženství do konce prosince 2021.
  Tyto mše svaté budou vždy v sobotu v 7:00 hod. ve farním kostele ve Křtinách.
  Nezapomeňte si s sebou přinést rozsvícené lucerničky.
- Sv. Mikuláš s nadílkou navštíví naší farnost 5. prosince 2021 po mši svaté v 10:30 hod.
- Synodální koordinátorkou pro farnost Křtiny byla ustanovena paní Kamila Drápelová.
  Setkání synodální skupiny naší farnosti se bude konat v lednu 2022.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace