Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 28. 11. 2021 do 05. 12. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

1. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Gricovy, bratra, švagrovou,
tetu Marii a prarodiče

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého Miroslava Zemánka, rodinu Zemánkovu
a Zouharovu, a na poděkování Pánu Bohu

Pondělí
Úterý

Svátek
sv. Ondřeje,
apoštola

Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež křtinské farnosti

Středa
Mše svatá Březina 16:00
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:00

Za ochranu Panny Marie a Boží pomoc pro novomanžely

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Františka
Xaverského, kněze

Mše svatá Křtiny 7:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

adventní duchovní obnova
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Rorátní mše svatá
ke cti Panny Marie


Mše svatá Bukovinka 6:30
Mše svatá Křtiny 7:00

adventní duchovní obnova

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek
farář v Jihlavě u kostela Sv. Jakuba

Neděle

2. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Bučkovy, syna Josefa a vnučku Jiřinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

- Z důvodu probíhající pandemie budou mše svaté (i ve všední dny) ve farním kostele.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- V úterý 30. listopadu 2021 v 18:00 hod. zveme děti a mládež naší farnosti na mši svatou.
  Také povzbuzujeme rodiče a děti k účasti na rorátních mších svatých s katechezí pro děti,
  které z důvodu pandemie nahrazují vyučování náboženství do konce prosince 2021.
  Tyto mše svaté budou vždy v sobotu v 7:00 hod. ve farním kostele ve Křtinách.
  Nezapomeňte si s sebou přinést rozsvícené lucerničky.
- Ve dnech 3. - 4. prosince 2021 se uskuteční adventní duchovní obnova, kterou povede
  R. D. Mgr. Anselm Pavel Kříž O. Praem., administrátor farnosti Štětí nad Labem.
- V sobotu 4. prosince 2021 zveme farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Sv. Mikuláš s nádílkou navštíví naší farnost 5. prosince 2021 po mši svaté v 10:30 hod.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace