Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 21. 11. 2021 do 28. 11. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Ježíše Krista
Krále

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Jana a Karolínu Opletalovy,
za Jana a Miladu Opletalovy,
Arnošta Hlouška a Ludmilu Hlouškovu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Alenu Meluzínovu

Pondělí

Památka
sv. Cecílie, mučednice

ÚterýMše svatá Křtiny 17:00

Za Aloise Buchty
a ochranu Panny Marie Křtinské pro rodinu

Středa

Památka
sv. Ondřeje
Dung-Laca
a druhů, mučedníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 15:00

pohřeb paní Jarmily Zelinkové z Bukoviny

Mše svatá Březina 16:00
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.
Za zemřelého tatínka Bronislava,
švagra Ignáce a Stanislava,
a rodiče Irenu a Viktora Šimkovy

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Neděle

1. neděle
adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Gricovy, bratra, švagrovou,
tetu Marii a prarodiče

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Bohu

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Z důvodu přetrvávajícího celosvětového onemocnění Covid-19 je i letos možnost získat
  plnomocné odpustky pro zemřelé v průběhu celého měsíce listopadu.
  Více informací naleznete na www.cirkev.cz.
- V neděli 28. prosince 2021 u všech mší svatých žehnáme adventní věnce.
- Ve dnech 3. - 4. prosince 2021 se uskuteční adventní duchovní obnova, kterou povede
  R. D. Mgr. Anselm Pavel Kříž O. Praem., administrátor farnosti Štětí nad Labem. 
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace