Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 07. 11. 2021 do 14. 11. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

32. neděle
v mezidobí

Svatohubertská
pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

1) Za živou a zemřelou rodinu
2) Za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé myslivce, lesníky
a hospodáře křtinských lesů
celebruje J. M. Filip Z. Lobkowicz O.Praem.,
opat tepelský

Pondělí

Svátek všech svatých
premonstrát. řádu
a svatých z řádů
řeholních kanovníků

Úterý

Svátek
Posvěcení
lateránské baziliky

Mše svatá Křtiny 17:00

Na poděkování Bohu za dar manželství

Středa

Památka
sv. Lva Velikého, papeže

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelou Jitku Zelenou

Mše svatá Březina 17:00
Čtvrtek

Památka
sv. Martina, biskupa

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Josafata, mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého MUDr. Vladimíra Šuteru,
Františka Nevařila a MUDr. Františka Knotka

Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Památka
sv. Anežky České, panny

Mše svatá Křtiny 7:30

Za duše v očistci, Boží ochranu,
obrácení a Boží požehnání

Neděle

33. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Zelinkovy a rodinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Leopolda a Marii Kučerovy, za rodiče Pavlů,
a za dar zdraví pro celou rodinu

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Z důvodu přetrvávajícího celosvětového onemocnění Covid-19 je i letos možnost získat
  plnomocné odpustky pro zemřelé v průběhu celého měsíce listopadu.
  Více informací naleznete na www.cirkev.cz.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace