Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 31. 10. 2021 do 07. 11. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

31. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za maminku a celou rodinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu
Hynštovu, Opletalovu, Garajovu,
Boháčkovu a za duše v očistci

Pondělí

Slavnost
všech svatých

Mše svatá Křtiny 18:00

Za farníky

Úterý

Vzpomínka
na všechny
věrné
zemřelé

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Bukovinka 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za všechny věrné zemřelé
mše svatá v kostnici

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 14:00

Pohřeb paní Jaroslavy Černohlávkové z Březiny

Čtvrtek

Památka
sv. Karla
Boromejského

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Pátek

1. pátek
v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu Holíkovu,
Vavrisovu, Třískovu a za zemřelého manžela
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za živé a zemřelé kněze brněnské diecéze

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. František Vavruša,
farář v Brně - Lesné

Mše svatá Březina 17:00

Mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Mše svatá s nedělní platností

Neděle

32. neděle
v mezidobí

Svatohubertská
pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé myslivce, lesníky
a hospodáře křtinských lesů
celebruje J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz,
opat tepelský

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- V neděli 31. října 2021 se uskuteční Dušičková pobožnost na hřbitovech:
  14:00 hod. Křtiny, 15:00 hod. Bukovinka.
- V sobotu 6. listopadu 2021 zveme farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Z důvodu přetrvávajícího celosvětového onemocnění Covid-19 je i letos možnost získat
  plnomocné odpustky pro zemřelé v průběhu celého měsíce listopadu.
  Více informací naleznete na www.cirkev.cz.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace