Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 24. 10. 2021 do 31. 10. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

30. neděle
v mezidobí

Dušičková pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Kotulánovy, rodinu Holovu a Kotulánovu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za Annu Bednářovu a syna Miroslava
2) Za živé a zemřelé poutníky, a za zemřelé kněze,
kteří působili v křtinské farnosti
Celebruje J. M. Michael Josef Pojezdný O. Praem.,
emeritní opat strahovský

Pondělí
Úterý

Památka
sv. Gilberta,
opata z našeho řádu

Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež naší farnosti

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00

+ svátost smíření od 16:30 hod.

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Miroslavu Kluskovu, manžela
a dvoje rodiče

Čtvrtek

Svátek
sv. Šimona a Judy,
apoštolů

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

+ svátost smíření od 16:30 hod.

Pátek

Památka
bl. Marie Restituty
Kafkové, mučednice

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelé rodiče Michala a Františku
+ svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Juditu

Neděle

31. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za maminku a celou rodinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu
Hynštovu, Opletalovu, Garajovu,
Boháčkovu a za duše v očistci

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- 24. října 2021 se v 17:00 hod. v křtinském kostele uskuteční letošní zavěrečný benefiční koncert
  na podporu opravy křtinských varhan. V programu vystoupí náš varhaník Bohumír Stehlík
  společně s flétnistkami Janou Jarkovskou a Michaelou Ambrosi. Vstupné je dobrovolné.
- V pátek 29. října 2021 po mši svaté v 7:30 hod. začne v Zimní kapli 24-hodinová adorace.
- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii prostřednictvím modlitby
  růžence. Povzbuzujeme Vás proto k této modlitbě, doporučujeme se v rodinách denně pomodlit
  alespoň jeden desátek růžence na libovolný úmysl.
- V neděli 31. října 2021 se uskuteční Dušičková pobožnost na hřbitovech:
  14:00 hod. Křtiny, 15:00 hod. Bukovinka.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace