Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 17. 10. 2021 do 24. 10. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

29. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu
Brablecovu a Sádlíkovu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Švédovu, Matuškovu,
Štaflovu a Kraplovu

Pondělí

Svátek
sv. Lukáše, evangelisty

Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelé rodiče Sidónii a Imricha

Středa

Památka
bl. Jakuba Kerna,
kněze z našeho řádu

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 15:00

Requiem za zemřelou Jitku Zelenou

Mše svatá Březina 17:00
Čtvrtek

Památka
bl. Karla Rakouského

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Jana Pavla II., 
papeže

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Bohu za dar života

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

30. neděle
v mezidobí

Dušičková pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Kotulánovy, rodinu Holovu a Kotulánovu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za Annu Bednářovu a syna Miroslava
2) Za živé a zemřelé poutníky, a za zemřelé kněze,
kteří působili v křtinské farnosti 
Celebruje J. M. Michael Josef Pojezdný O. Praem.,
emeritní opat strahovský

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- 24. října 2021 se v 17:00 hod. v křtinském kostele uskuteční letošní zavěrečný benefiční koncert
  na podporu opravy křtinských varhan. V programu vystoupí náš varhaník Bohumír Stehlík
  společně s flétnistkami Janou Jarkovskou a Michaelou Ambrosi. Vstupné je dobrovolné.
- Vyučování náboženství ve křtinské farnosti probíhá od 1. října 2021 v pátek na křtinské faře:
  5. - 9. třída - 15:15 hod. až 16:00 hod. (P. Vít), 1. - 4. třída - 16:00 hod. až 16:45. hod. (P. Metoděj).
- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii prostřednictvím modlitby
  růžence. Povzbuzujeme Vás proto k této modlitbě, doporučujeme se v rodinách denně pomodlit
  alespoň jeden desátek růžence na libovolný úmysl.
- V neděli 17. a 24. října 2021 po mši svaté v Březině proběhne v 9:30 hod. zkouška Scholičky.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace