Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 10. 10. 2021 do 17. 10. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

28. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Vágnerovy, Zelinkovy, manžela a tři děti

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za dar požehnaného manželství

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa

Památka
bl. Petra Adriána
Toulorge, mučedníka

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 18:00

Za poutníky

Mše svatá Křtiny 18:00

Na poděkování za manželství s prosbou
o požehnání, ochranu a za duše v očistci

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatba Křtiny 14:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Michalovu,
Markovu, Svojtkovu a Kubovu
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

29. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu
Brablecovu a Sádlíkovu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Švédovu, Matuškovu,
Štaflovu a Kraplovu

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- 10. října 2021 se v 17:00 hod. v křtinském kostele uskuteční benefiční koncert na podporu opravy
  křtinských varhan. V programu vystoupí brněnský sbor Auris Brunensis. Vstupné je dobrovolné.
- Zveme všechny farníky a poutníky ve středu 13. října 2021 do Březiny na Fatimskou pobožnost
  a mši svatou. Mši svatou bude celebrovat R. D. František Dostál, děkan hranický.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Vyučování náboženství ve křtinské farnosti probíhá od 1. října 2021 v pátek na křtinské faře:
  5. - 9. třída - 15:15 hod. až 16:00 hod. (P. Vít), 1. - 4. třída - 16:00 hod. až 16:45. hod. (P. Metoděj).
- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii prostřednictvím modlitby
  růžence. Povzbuzujeme Vás proto k této modlitbě, doporučujeme se v rodinách denně pomodlit
  alespoň jeden desátek růžence na libovolný úmysl.
- V sobotu 16. října 2021 se v Blansku uskuteční děkanátní setkání mládeže. Více info u P. Metoděje.
- V neděli 17. a 24. října 2021 po mši svaté v Březině proběhne v 9:30 hod. zkouška Scholičky.
- Dne 24. října 2021 zveme do Křtin všechny farníky a poutníky na Dušičkovou pouť. Mši svatou
  v 10:30 hod. bude celebrovat J. M. Michael Josef Pojezdný O. Praem., emeritní opat strahovský.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.







Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace