Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 03. 10. 2021 do 10. 10. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

27. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Bílkovských

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Marii Meluzínovu

Pondělí

Památka 
sv. Františka z Assisi,
řeholníka

Úterý

Památka
sv. Faustiny Kowalské,
panny

Středa
Čtvrtek

Památka
Panny Marie
Růžencové

Pátek
Mše svatá Bukovinka 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za Boží požehnání, uzdravení,
ochranu a za duše v očistci
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Slavnost biřmování

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 11:00

Svatba v kostele Jména Panny Marie

Svatební obřad 12:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 16:00

Za biřmovance a jejich rodiny
celebruje J. M. Marian Rudolf Kosík O. Praem.,
opat novoříšský

Neděle

28. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Vágnerovy, Zelinkovy, manžela a tři děti

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za dar požehnaného manželství

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- V neděli 3. října 2021 ve 14:00 hod. se uskuteční setkání biřmovanců na křtinské faře.
- 10. října 2021 se v 17:00 hod. v křtinském kostele uskuteční benefiční koncert na podporu opravy
  křtinských varhan. V programu vystoupí brněnský sbor Auris Brunensis. Vstupné je dobrovolné.
- Vyučování náboženství ve křtinské farnosti probíhá od 1. října 2021 v pátek na křtinské faře:
  5. - 9. třída - 15:15 hod. až 16:00 hod. (P. Vít), 1. - 4. třída - 16:00 hod. až 16:45. hod. (P. Metoděj).
- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii prostřednictvím modlitby
  růzence. Povzbuzujeme Vás proto k této modlitbě, doporučujeme se v rodinách denně pomodlit
  alespoň jeden desátek růžence na libovolný úmysl.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace