Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 26. 09. 2021 do 03. 10. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

26. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Jedličkovy, syna a Michala,
za živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Pondělí

Památka sv. Vincence
z Paula, kněze

Úterý

Slavnost sv. Václava,
mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Václava Meluzína a manželku

Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Bukovinka 10:15
Středa

Svátek sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela,
archandělů 

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Památka
sv. Jeronýma, kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka sv. Terezie
od Dítěte Ježíše, panny

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za nemocné křtinské farnosti
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Památka svatých
andělů strážných

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků 
celebruje R. D. Pavel Kopecký, farář v Čebíně

Neděle

27. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Bílkovských

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Marii Meluzínovu

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- V neděli 26. září 2021 v 17:00 hod. a v neděli 3. října 2021 ve 14:00 hod. se uskuteční setkání
  biřmovanců na křtinské faře.
- 28. září 2021 se v 17:00 hod. uskuteční v ambitech u zvonohry benefiční koncert na podporu opravy
  křtinských varhan. V programu vystoupí Vachův sbor moravských učitelek. Vstupné je dobrovolné.
- Vyučování náboženství ve křtinské farnosti bude probíhat od 1. října 2021 v pátek na křtinské faře:
  5. - 9. třída - 15:15 hod. až 16:00 hod. (P. Vít), 1. - 4. třída - 16:00 hod až 16:45. hod. (P. Metoděj).
- V sobotu 2. října 2021 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace