Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 19. 09. 2021 do 26. 09. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

25. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za biřmovance

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé rodáky a obyvatele ze Křtin

Pondělí

Památka svatých
korejských mučedníků
Ondřeje, Pavla a druhů

Úterý

Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Památka sv. Pia,
kněze a řeholníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 15:00

Pohřeb paní Marie Hlouškové z Habrůvky

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za požehnaný výsledek parlamentních voleb,
za moji budoucí práci, za pokoj v naší rodině
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za děti a mládež naší farnosti

Neděle

26. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Jedličkovy, syna a Michala, 
za živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Prosíme o vyplnění a odevzdání přihlášek do náboženství na příští školní rok (odevzdat na faru).
- V neděli 19. září 2021 a v neděli 26. září 2021 se v 17:00 hod. uskuteční setkání biřmovanců
  na křtinské faře.
- 28. září 2021 se v 17:00 hod. uskuteční v ambitech u zvonohry benefiční koncert na podporu opravy
  křtinských varhan. V programu vystopí Vachův sbor moravských učitelek. Vstupné je dobrovolné. 
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace