Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 12. 09. 2021 do 19. 09. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost Jména
Panny Marie

Titulární pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelé kněze, kteří v křtinské farnosti působili
Celebruje J. Exc. Mons. Vojtěch Cikrle,
sídelní biskup brněnský

Pondělí

Památka sv. Jana
Zlatoústého, biskupa

Mše svatá Březina 18:00

Za poutníky

Úterý

Svátek Povýšení
sv. Kříže

Mše svatá Křtiny 18:00

Za požehnaný výsledek parlamentních voleb,
za moji budoucí práci, za pokoj v naší rodině

Středa

Památka Panny
Marie Bolestné

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Památka sv. Ludmily,
mučednice

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Křtiny 18:00

Za požehnaný výsledek parlamentních voleb,
za moji budoucí práci, za pokoj v naší rodině
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za obrácení hříšníků

Svatební obřad 11:30

v kostele Jména Panny Marie

Neděle

25. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za biřmovance

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé rodáky a obyvatele ze Křtin

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Zveme všechny farníky a poutníky v pondělí 13. září 2021 do Březiny na Fatimskou pobožnost
  a mši svatou. Kázat bude vyškovský jáhen Jiří Štreit.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá.
- Prosíme o vyplnění a odevzdání přihlášek do náboženství na příští školní rok (odevzdat na faru).
- Dne 19. září 2021 se koná Podzimní Sloupská pouť. Zveme k aktivní účasti na této pouti,
  která je zároveň Zásvětnou poutí naší křtinské farnosti. Ze Křtin (od hlavního oltáře)
  se bude vycházet v 5:45 hod., mše svatá ve Sloupu bude sloužena v 10:30 hod.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace