Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 29. 08. 2021 do 05. 09. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

22. neděle
v mezidobí

Korunovační pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živé a zemřelé poutníky z Břestu

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky a dobrodince kostela
Celebruje J. M. Daniel Peter Janáček O. Praem.,
opat strahovský

Pondělí

Památka bl. Bronislavy,
panny z našeho řádu

Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež naší farnosti
+ žehnání školních tašek a aktovek

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka 
sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za nemocné křtinské farnosti
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků
Mariánská sobota

Neděle

23. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování za 75 let života

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Františka a Růženu Šebkovy, živou a zemřelou rodinu

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- V úterý 31. srpna 2021 v 18:00 hod. zveme děti a mládež naší farnosti na mši svatou, 
  u které poděkujeme za čas prázdnin a budeme prosit o Boží požehnání do nového školního roku.
- V sobotu 7. srpna 2021 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Prosíme o vyplnění a odevzdání přihlášek do náboženství na příští školní rok (odevzdat na faru).
- Dne 19. září 2021 se koná Podzimní Sloupská pouť. Zveme k aktivní účasti na této pouti,
  která je zároveň Zásvětnou poutí naší křtinské farnosti. Ze Křtin (od hlavního oltáře)
  se bude vycházet v 5:45 hod., mše svatá ve Sloupu bude sloužena v 10:30 hod.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace