Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 15. 08. 2021 do 22. 08. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Zdenka Plachého a jeho syna,
za jejich rodiče,s prosbou o Boží požehnání živé rodině

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00

Titulární slavnost - Hodová mše svatá
- 14:30 - Svátostné požehnání

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Marii Zapletalovu,
živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Jaroslava Tomana, Antonii Tomanovu
a Františka Oravce

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka 
sv. Bernarda, opata

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Památka
sv. Pia X., papeže

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Milana Bezrouka při příležitosti nedožitých 85 let
a za jeho rodiče

Svatební obřad 11:00

v kostele Jména Panny Marie

Neděle

21. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Boží požehnání rodinám Plachých, Ševčíků,
Košířů a za jejich zdraví

Mše svatá Březina 8:30

 

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého kněze Františka Marka

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Prosíme o vyplnění a odevzdání přihlášek do náboženství na příští školní rok (odevzdat na faru).
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace