Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 08. 08. 2021 do 15. 08. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

19. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Páskovu, Byrtusovu,
Farlíkovu a Krátkou

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodiče Ševčíkovy, za Martu a Václava,
a za živou rodinu s prosbou o požehnání živé rodině

Pondělí

Svátek sv. Terezie Benedikty
od Kříže, panny a mučednice

Úterý

Svátek sv. Vavřince,
mučedníka

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Středa

Památka sv. Kláry, panny

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka bl. Gertrudy, panny
z premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 18:00

+ od 17:30 hod. modlitba růžence

Sobota

Památka sv. Maxmiliána Kolbeho,
kněze a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 9:30

Hodová mše svatá
Za živé a zemřelé křtinské rodáky a občany

Svatební obřad 11:00

v kostele Jména Panny Marie

Svatební obřad 13:00

v kostele Jména Panny Marie

Neděle

Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Zdenka Plachého a jeho syna, za jejich rodiče,
s prosbou o Boží požehnání živé rodině

Mše svatá Březina 8:30

 

Mše svatá Bukovinka 10:00

Titulární slavnost - Hodová mše svatá

Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelou Marii Zapletalovu, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Zveme všechny farníky a poutníky v pátek 13. srpna 2021 do Březiny na Fatimskou pobožnost
  a mši svatou, kterou bude celebrovat R. D. Jiří Plhoň, farář v Křenovicích.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 hod. - svátost smíření / 17:30 hod. - modlitba růžence / 18:00 hod. - mše svatá. 
- Ve dnech 11. - 15. srpna 2021 se uskuteční Diecézní setkání mládeže v Brně.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.
  Na transparentním účtu je aktuálně 600 000 Kč a adoptováno je 137 píšťal.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace