Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 01. 08. 2021 do 08. 08. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

18. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Violu Bednářovu, živou a zemřelou rodinu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Jozefa a za zemřelé rodiče jeho manželky

Středa

Památka sv. Jana
Maria Vianneye

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Barunku, Pavla
a dítě, které se jim má narodit

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Václava Lukáškovy a dceru Alenu

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Svátek
Proměnění Páně

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Annu Vaverkovu, manžela a dceru Aničku

Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež na prázdninách
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii Kořínkovu, manžela, živou a zemřelou rodinu

Svatební obřad 11:30

v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 16:00

Mariánská sobota
celebruje R. D. Pavel Lazárek, farář v Bílovicích n/S.

Neděle

19. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Páskovu, Byrtusovu, Farlíkovu a Krátkou

Mše svatá Březina 8:30

 

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodiče Ševčíkovy, za Martu a Václava,
a za živou rodinu s prosbou o požehnání živé rodině

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- V sobotu 7. srpna 2021 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Ve dnech 11. - 15. srpna 2021 se uskuteční Diecézní setkání mládeže v Brně.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.
  Na transparentním účtu je aktuálně 528 000 Kč a adoptováno je 120 píšťal.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace