Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 25. 07. 2021 do 01. 08. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Svatoanenská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Bohu za 50 let manželství
celebruje R. D. Milan Werl, novokněz

Mše svatá Křtiny 9:00

Za poutníky
v kapli sv. Anny
celebruje J. Exc. Mons. Pavel Konzbul,
pomocný biskup brněnský

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za poutníky
2) Za Františka a Marii Meluzínovy
celebruje J. Exc. Mons. Pavel Konzbul,
pomocný biskup brněnský

Pondělí

Památka
sv. Jáchyma a Anny

Úterý

Památka
sv. Gorazda a druhů

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro nemocnou osobu

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Památka sv. Marty,
Marie a Lazara

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za nemocné křtinské farnosti
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Památka
sv. Ignáce z Loyoly

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatební obřad 11:00

v kostele Jména Panny Marie

Neděle

18. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30

 

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Violu Bednářovou, živou a zemřelou rodinu

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Ve dnech 11. - 15. srpna 2021 se uskuteční Diecézní setkání mládeže v Brně.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.
  Na transparentním účtu je aktuálně 528 000 Kč a adoptováno je 120 píšťal.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace