Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 18. 07. 2021 do 25. 07. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

16. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Annu Kubešovu a za živou a zemřelou rodinu
Kubešovu, Dvořákovu, Ševčíkovu, Kvíčalovu,
Zelených, a za duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Vladimíra Matušku a Drahomíru, a syna Aloise

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Annu Sochovu

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 18:00

Hodová mše svatá

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Svátek sv. Marie Magdalény

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Svátek sv. Brigity, řeholnice

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelého Jaroslava Zelinku, tři děti
a rodiče Jedličkovy a dva syny
+ adorace a svátost smíření od 17:00 hod.

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Kudličkovu, Šimečkovu,
Rakovských a Tkáčovu

Mše svatá Březina 18:00

Mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Bukovinka 18:30

Mše svatá s nedělní platností

Neděle

Svatoanenská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Bohu za 50 let manželství
celebruje R. D. Milan Werl, novokněz

Mše svatá Křtiny 9:00

Za poutníky
v kapli sv. Anny
celebruje J. Exc. Mons. Pavel Konzbul, 
pomocný biskup brněnský

Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za poutníky
2) Za Františka a Marii Meluzínovy
celebruje J. Exc. Mons. Pavel Konzbul,
pomocný biskup brněnský

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Ve středu 21. července 2021 v 18:00 hod. zveme farníky na Hodovou mši svatou do Březiny.
- V sobotu 24. července 2021 se uskuteční 11. ročník putování ze Křtin do Křtin.
  Sraz poutníků je před křtinskou farou ve 4:44 hodin. Mysleme ve svých modlitbách na poutníky.
- V neděli 25. července 2021 se koná v naší farnosti tradiční Svatoanenská pouť.
  Mše svaté budou ve Křtinách v 7:30, v 9:00 a v 10:30 hodin.
- Ve dnech 11. - 15. srpna 2021 se uskuteční Diecézní setkání mládeže v Brně.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace