Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 11. 07. 2021 do 18. 07. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

15. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za děti a mládež na prázdninách

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 18:00

+ od 17:30 modlitba růžence

Středa

Památka bl. Hroznaty,
mučedníka
z premonstrátského řádu

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
Panny Marie Karmelské

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 11:00

svatba v kostele Jména Panny Marie

Neděle

16. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Annu Kubešovu a za živou a zemřelou rodinu
Kubešovu, Dvořákovu, Ševčíkovu, Kvíčalovu,
Zelených, a za duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Vladimíra Matušku a Drahomíru, a syna Aloise

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Zveme všechny farníky a poutníky v úterý 13. července 2021 do Březiny na Fatimskou pobožnost
  a mši svatou, kterou bude celebrovat  R. D. Pavel Buchta, farář v Otnicích.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 - svátost smíření / 17:30 - modlitba růžence / 18:00 - mše svatá.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Ve dnech 11. - 15. srpna 2021 se uskuteční Diecézní setkání mládeže v Brně.
  Akce je určena mládeži od 14 do 20 let. Více info naleznete na webu www.mladez.biskupstvi.cz.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace