Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 04. 07. 2021 do 11. 07. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

14. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za oběti postižené tornádem na Hodonínsku

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Ladislava a Karolínu Dofkovy, rodiče Bajerovy,
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Pondělí

Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje,
hlavních patronů Moravy

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 9:00
Mše svatá Bukovinka 10:15
Úterý
Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00
Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Adriána a Jakuba,
kněží premonstrát. řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl dárce
+ od 17:00 adorace a svátost smíření 

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

15. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za děti a mládež na prázdninách

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- V neděli 4. července 2021se bude konat při všech bohoslužbách v křtinské farnosti
  sbírka na bohoslovce.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace