Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 27. 06. 2021 do 04. 07. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

13. neděle v mezidobí

Hanácká a Sloupská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou rodinu Kocmanovu,
Blažíkovu a Boháčkovu

Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje J. Exc. Mons. Pavel Posád,
světící biskup českobudějovický

Pondělí
Úterý

Slavnost
sv. Petra a Pavla,
apoštolů

Mše svatá Křtiny 18:00

Za Marii Zapletalovu, živou a zemřelou rodinu,
a za duše v očistci

Středa
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

1. pátek v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Za děti a mládež na prázdninách

Mše svatá Křtiny 18:00

Za biřmovance
+ od 17:00 adorace a svátost smíření 

Sobota

Svátek sv. Tomáše, apoštola

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Vladimíra Kozlovského
a za živou rodinu 

Mše svatá Křtiny 16:00

Mariánská sobota
celebruje R. D. Jiří Kaňa, farář v Blansku

Neděle

14. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za oběti postižené tornádem na Hodonínsku

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Ladislava a Karolínu Dofkovy, rodiče Bajerovy,
živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Úklid křtinského kostela probíhá každý čtvrtek od 8:30 hod.
- Na 13. neděli v mezidobí vyhlásil biskup Vojtěch Cikrle mimořádnou sbírka na pomoc obětem
  postižených tornádem na Hodonínsku. Srdečné Pán Bůh zaplať za Vaše milodary.
- 27. června 2021 Hanácká a Sloupská pouť - odpolední pobožnosti v křtinském kostele:
  13:00 hod. - farnost Sloup, 13:30 hod. - farnost Ivanovice na Hané.
- 29. června 2021 v 18:00 hod. se ve farním kostele uskuteční děkovná mše svatá pro děti.
  Mší svatou chceme poděkovat Bohu za tento školní rok a vyprosit si požehnané prázdniny.
- V sobotu 3. července 2021 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace