Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 20. 06. 2021 do 27. 06. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

12. neděle v mezidobí

Slavnost 1. sv. přijímání

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování za 50 let společného života,
za dar zdraví a Boží požehnání 
do dalších společných let

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání

Pondělí

Památka sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka

Úterý
Mše svatá Křtiny 18:00

Za živou a zemřelou rodinu, a za duše v očistci

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Čtvrtek

Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za uzdravení syna Martina
+ od 17:00 adorace a svátost smíření 

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00

mše svatá s nedělní platností

Mše svatá Křtiny 18:00

Za živé a zemřelé poutníky
po mši svaté světelný průvod

Mše svatá Bukovinka 18:30

mše svatá s nedělní platností

Neděle

13. neděle v mezidobí

Hanácká a Sloupská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30
Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky
celebruje J. Exc. Mons. Pavel Posád,
světící biskup českobudějovický

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně v pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- 20. června 2021 v 17:00 hod. se uskuteční setkání biřmovanců na křtinské faře.
- 23. června 2021 v 18:00 hod. se uskuteční na křtinské faře jednání ekonomické rady farnosti.
- příští neděli (13. neděle v mezidobí) se bude konat u všech mší svatých sbírka na bohoslovce. 
- 27. června 2021 Hanácká a Sloupská pouť - odpolední pobožnosti v křtinském kostele:
  13:00 hod. - farnost Sloup, 13:30 hod. - farnost Ivanovice na Hané.
- 29. června 2021 v 18:00 hod. se ve farním kostele uskuteční děkovná mše svatá pro děti.
  Mší svatou chceme poděkovat Bohu za tento školní rok a vyprosit si požehnané prázdniny.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace