Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 13. 06. 2021 do 20. 06. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

11. neděle v mezidobí

Vyškovská pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky z farnosti Vyškov
celebruje J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz O. Praem., opat tepelský

Mše svatá Březina 18:00

celebruje J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz O. Praem., opat tepelský

Pondělí
Úterý

Památka sv. Víta, mučedníka

Mše svatá Křtiny 18:00

Za uzdravení pro Moniku Kraifovú,
za živou a zemřelou rodinu Wernerovu a Kraifovu

Středa

Památka
sv. Isfrída, biskupa
z premonstrátského řádu

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Březina 17:00
Mše svatá Křtiny 18:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 18:00

Za dar zdraví pro pana profesora Škábu
+ od 17:00 svátost smíření pro děti,
které letos přistoupí ke slavnosti 1. sv. přijímání

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví, ochranu a Boží požehnání
pro celou rodinu Pořízkovu

Svatební obřad 11:00

v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Březina 17:00

Mše svatá s nedělní platností

Neděle

12. neděle v mezidobí

Slavnost 1. sv. přijímání

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování za 50 let společného života,
za dar zdraví a Boží požehnání
do dalších společných let

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- V pátek 18. června 2021 po mši svaté v 7:30 hod. začne 24-hodinová adorace,
  která bude probíhat v Zimní kapli.
- 20. června 2021 v 17:00 hod. se uskuteční setkání biřmovanců na křtinské faře.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace