Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 30. 05. 2021 do 06. 06. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost
Nejsvětější
Trojice

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za milost víry, lásky, odpuštění a zdraví
pro rodiny z pozořické farnosti

Pondělí

Svátek Navštívení
Panny Marie

Úterý

Památka sv. Justína,
mučedníka

Svatební obřad 13:00

v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Březina 16:00
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého Jána Jurka

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro sestru Tabitu

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání
+ od 16:00 svátost smíření a adorace

Mše svatá Bukovinka 18:00

+ po mši svaté adorace v rámci Slavnosti Božího Těla

Sobota

Mariánská sobota

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Václava Lukáškovy a dceru Alenu

Mše svatá Křtiny 16:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00

Mše svatá s nedělní platností

Neděle

Slavnost sv. Norberta,
biskupa, zakladatele
premonstrátského řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Za děti, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání

Mše svatá Bukovinka 9:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za zemřelého tatínka, pana Jana Přikryla
+ po mši svaté adorace v rámci Slavnosti Božího Těla

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor / roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve pondělí ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- 2. června 2021 v 18:00 hod. se uskuteční na farě ve Křtinách jednání ekonomické rady farnosti.
- V sobotu 5. června 2021 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin,
  u které přivítáme poutníky z Otaslavic a Vincencova. U mše svaté požehnáme obraz poutníků,
  který se po restaurování vrátí na původní místo do ambitů křtinského poutního areálu.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- 23. května 2021 byla spuštěna webová stránka www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace