Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 23. 05. 2021 do 30. 05. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost Seslání
Ducha Svatého

Mše svatá Křtiny 7:30

Za dobrodince kostela

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky

Pondělí

Svatodušní pondělí

Památka
Panny Marie,
Matky Církve

Mše svatá Březina 17:00

Titulární slavnost březinské kaple
Celebruje R. D. ThLic. David Ambrož,
farní vikář v Blansku

Úterý
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Křtiny 17:00

Za Marii Čapkovu ke 100. výročí narození
a za celou zemřelou rodinu

Středa

Památka
sv. Filipa Neriho,
kněze

Mše svatá Březina 17:00
Čtvrtek

Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího
a věčného kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Sobota
Neděle

Slavnost 
Nejsvětější
Trojice

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé poutníky z pozořické farnosti

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  b) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  c) respirátor/roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- Vzhledem k nařízením vlády ČR se v této době poutě nekonají.
  Jsou slouženy pouze mše svaté bez průvodního poutního programu.
- Naše poutní místo se připojuje k výzvě předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera,
  aby se věřící v tomto měsíci modlili modlitbu růžence na úmysly, které jsou přílohou této výzvy.
  V naší farnosti se modlitbu růžence modlíme společně v sobotu v 7:00 hod. a v neděli v 7:00 hod.
- V měsíci květnu se konají májové pobožnosti po mši svaté v tyto dny: v úterý, v pátek, v sobotu.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Dne 23. května 2021 spouštíme webovou stránku www.varhanyprokrtiny.cz.
  Na stránkách naleznete informace k probíhající volné rekonstrukci křtinských varhan
  a také zde máte možnost adoptovat si píšťalu z těchto varhan.
  Ceny balíčků adoptovaných píšťal nabízíme ve třech kategoriích: 1 500 Kč, 3 000 Kč, 10 000 Kč.
  Rekonstrukci varhan provádí firma A. Q. - Attentus Qualitatis z Lomnice. 
- Dne 29. května 2021 se v premonstrátském klášteře v Nové Říši uskuteční slavnostní mše svatá
  u příležitosti oslav 900 let od založení premonstrátského řádu. 
  Mši svatou bude vysílat ČT2 od 10:00 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace