Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 25. 04. 2021 do 02. 05. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
velikonoční

neděle
Dobrého Pastýře

Mše svatá Křtiny 7:30

Za biřmovance

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 11 lidí)

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 8 lidí)

Mše svatá 10:30

Na poděkování Pánu Bohu za 70. let života
a za živou rodinu s prosbou o další Boží pomoc

Pondělí

Památka sv. Ludolfa,
biskupa a mučedníka
z premonstrátského řádu

Úterý
Středa
Mše svatá Březina 17:00

(max. kapacita 11 lidí)

Čtvrtek

Svátek sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pátek

Památka sv. Zikmunda,
mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu Bigoni,
Laštovkovu, Kylarovu a Rezkovu
+ svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Památka sv. Josefa,
Dělníka

Výročí benedikce
křtinského kostela

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Dragounovu,
Kolačných, Wernerovu, Krapfovu,
Kahounovu a Kaiserovu

Neděle

5. neděle
velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za děti křtinské farnosti, které se připravují
k slavnosti 1. svatého přijímání

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 11 lidí)

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 8 lidí)

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Sirotkovu, Hladkých,
Taucovu, Hučíkovu, Cupákovu a Matalovu

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 10% kapacity míst na sezení v daném kostele.
  b) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  c) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  d) roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
- V této těžké době, která přináší různá omezení, vyslovujeme upřímné poděkování těm, kdo věnují
  finanční dar na chod farnosti, ať už v hotovosti nebo na farní účet č. 136 199 83 09 / 0800.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- V pátek 30. dubna po mši svaté v 7:30 hod. začne 24-hodinová adorace,
  která bude probíhat v Zimní kapli.
- Z důvodu epidemiologických opatření a na základě platných nařízení vlády ČR, 
  která v současné době zakazují konání poutí, se neuskuteční následující poutě:
  25. dubna 2021 - 10:30 hod. - Hasičská pouť
  1. května 2021 - 10:30 hod. - Vyročí benedikce křtinského kostela
  2. května 2021 - 10:30 hod. - Orelská pouť
- 1. sobota v měsíci květnu, která se obvykle koná v 16:00 hod., se letos neuskuteční
- V sobotu 1. května 2021 bude "Individuální děkanátní pouť rodin i jednotlivců ke svatému Josefovi"
  do Senetářova. Cestu si zvolte sami, nejlépe lesem, doporučuje se aspoň pár kilometrů,
  aby to byla pouť. Kostel bude otevřený od 10 do 17 hodin, v každou celou hodinu
  možnost svatého přijímání.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace