Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 18. 04. 2021 do 25. 04. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle
velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Františka Maslána,
za Boží požehnání pro celou rodinu

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 11 lidí)

Mše svatá Křtiny 9:00

Za dobrodince křtinského kostela

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pondělí
Úterý
Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 17:00

(max. kapacita 11 lidí)

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Václava Meluzína a manželku

Mše svatá Bukovinka 18:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pátek

Svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nemocné křtinské farnosti
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Památka obrácení
sv. Augustina,
biskupa a učitele církve

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Neděle

4. neděle
velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za biřmovance

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 11 lidí)

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 8 lidí)

Mše svatá Křtiny 10:30

Na poděkování Pánu Bohu za 70. let života
a za živou rodinu s prosbou o další Boží pomoc

- Pro umožnění účasti křtinských farníků na bohoslužbách 4. neděle velikonoční
  ve farním kostele ve Křtinách (max. 25 lidí) bude potřeba vytvořit si rezervaci na farním úřadě
  ve Křtinách (telefonicky / e-mailem)
 do soboty 24. dubna 2021 do 15:00 hod.
  Na mše svaté bude umožněn vstup pouze těm křtinských farníkům, kteří si předem
  vytvořili rezervaci výše uvedeným způsobem. 
- Po dobu lockdownu a epidemiologických opatření systému PES 5. stupeň jsou všechny mše svaté
  ve Křtinách slouženy ve farním kostele.
- V této těžké době, která přináší různá omezení, vyslovujeme upřímné poděkování těm, kdo věnují
  finanční dar na chod farnosti, ať už v hotovosti nebo na farní účet č. 136 199 83 09 / 0800.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- Z důvodu epidemiologických opatření a na základě platných nařízení vlády ČR
  se neuskuteční následující poutě:
  24. dubna 2021 - 16:00 hod. - Oslava výročí 900 let premonstrátského řádu
  25. dubna 2021 - 10:30 hod. - Hasičská pouť
  1. května 2021 - 10:30 hod. - Vyročí benedikce křtinského kostela
  2. května 2021 - 10:30 hod. - Orelská pouť
- 1. sobota v měsíci květnu, která se obvykle koná v 16:00 hod., se letos neuskuteční

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace