Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 04. 04. 2021 do 11. 04. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

neděle
Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod
Velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 11 lidí)

Mše svatá Křtiny 9:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Emílii

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pondělí

Pondělí velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 11 lidí)

Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 8 lidí)

Úterý

Úterý velikonoční

Mše svatá Křtiny 17:00

Za biřmovance

Středa

Středa velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00

(max. kapacita 11 lidí)

Čtvrtek

Čtvrtek velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pátek

Pátek velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Sobota velikonoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle

2. neděle
velikonoční
Svátek Božího
milosrdenství

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 11 lidí)

Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 8 lidí)

- Pro umožnění účasti křtinských farníků na bohoslužbách 2. neděle velikonoční
  ve farním kostele ve Křtinách (max. 25 lidí) bude potřeba vytvořit si rezervaci na farním úřadě
  ve Křtinách (telefonicky / e-mailem)
 do soboty 10. dubna 2021 do 15:00 hod.
  Na mše svaté bude umožněn vstup pouze těm křtinských farníkům, kteří si předem
  vytvořili rezervaci výše uvedeným způsobem. 
- Po dobu lockdownu a epidemiologických opatření systému PES 5. stupeň jsou všechny mše svaté
  ve Křtinách slouženy ve farním kostele.
- V této těžké době, která přináší různá omezení, vyslovujeme upřímné poděkování těm, kdo věnují
  finanční dar na chod farnosti, ať už v hotovosti nebo na farní účet č. 136 199 83 09 / 0800.
- Po dobu pandemie koronaviru a z důvodu zákazu pohybu mezi okresy se mše svatá v 16:00 hod.
  na 1. sobotu v měsíci  dubnu nekoná.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace