Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 14. 03. 2021 do 21. 03. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
postní

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00
Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za Ladislava Dlapku a manželku

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Štelčlovu

Mše svatá Březina 16:00

(max. kapacita 11 lidí)

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Jozefa
a jeho rodinu

Mše svatá Bukovinka 17:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pátek

Slavnost
sv. Josefa,
snoubence
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za všechny dobrodince a pomocníky, kteří nezištně
pomáhají nemocným a opuštěným lidem

Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Galčíkovu, Brachtlovu, 
a za živou rodinu

Neděle

5. neděle
postní

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00

- V této těžké době, která přináší různá omezení, vyslovujeme upřímné poděkování těm, kdo věnují 
  finanční dar na chod farnosti, ať už v hotovosti nebo na farní účet č. 136 199 83 09 / 0800.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- V postní době nás církev vybízí ke ztišení a k soukromé modlitbě, zvláště v této době padnemie
  k soukromé modlitbě křížové cesty a bolestného růžence.
- Po dobu lockdownu a epidemiologických opatření systému PES 5. stupeň jsou všechny mše svaté
  ve Křtinách slouženy ve farním kostele.
- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 10% kapacity míst na sezení v daném kostele.
  b) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  c) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  d) roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
  e) při bohoslužbách není dovolený hromadný zpěv (zpívá pouze varhaník anebo zpěvák na kůru).
- Vzhledem k aktuálním epidemiologickým nařízením jsou mše svaté v neděli ve křtinské farnosti
  do odvolání slouženy kněžími soukromě.
- Do odvolání budeme v neděli ve farním kostele ve Křtinách zpovídat od 8:00 do 8:30 hod.
  Po zpovídání bude možné přistoupit ke svatému přijímání v 8:30 hod.
  Následně bude možné přistoupit ke svatému přijímání v Březině v 9:15 a v Bukovince v 10:00 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace