Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 21. 02. 2021 do 28. 02. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

1. neděle
postní

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00
Pondělí

Svátek Stolce
sv. Petra

Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá + pohřební obřady
pana Silvestra Šíbla

Úterý
Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá + pohřební obřady
paní Marie Švédové

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Jozefa a Janu
a za vyslyšení jejich dobrého úmyslu 

Mše svatá Březina 16:00

(max. kapacita 11 lidí)

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Růženu a Bohumila Houzákovy,
za živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Bukovinka 17:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Annu a Josefa Zedníčkovy,
živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá + pohřební obřady
paní Ludmily Ondrové

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Jaroslava Pohla, manželku a dceru Jaromíru

Neděle

2. neděle
postní

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00

- V této těžké době, která přináší různá omezení, vyslovujeme upřímné poděkování těm, kdo věnují 
  finanční dar na chod farnosti, ať už v hotovosti nebo na farní účet č. 136 199 83 09 / 0800.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.
- V postní době nás církev vybízí ke ztišení a k soukromé modlitbě, zvláště v této době padnemie
  k soukromé modlitbě křížové cesty a bolestného růžence.
- Po dobu epidemiologických opatření systému PES 5. stupeň jsou všechny mše svaté ve Křtinách
  slouženy ve farním kostele.
- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 10% kapacity míst na sezení v daném kostele.
  b) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  c) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  d) roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
  e) při bohoslužbách není dovolený hromadný zpěv (zpívá pouze varhaník anebo zpěvák na kůru).
- Vzhledem k aktuálním epidemiologickým nařízením jsou mše svaté v neděli ve křtinské farnosti
  do odvolání slouženy kněžími soukromě.
- Do odvolání budeme v neděli ve farním kostele ve Křtinách zpovídat od 8:00 do 8:30 hod.
  Po zpovídání bude možné přistoupit ke svatému přijímání v 8:30 hod.
  Následně bude možné přistoupit ke svatému přijímání v Březině v 9:15 a v Bukovince v 10:00 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace