Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 31. 01. 2021 do 07. 02. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle
v mezidobí

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00
Pondělí
Úterý

Slavnost Uvedení
Páně do chrámu
(Hromnice)

Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu
Vandasovu a Dvořákovu

Středa

Památka sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Březina 16:00

(max. kapacita 11 lidí)

Čtvrtek

Památka sv. Bedřicha,
opata z našeho řádu

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pátek

Památka sv. Agáty,
panny a mučednice

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Sobota

Památka sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Boží požehnání pro rodinu
Čackou a Krásovu

Neděle

5. neděle
v mezidobí

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00

- Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2021. Ve Křtinách se celkově vysbíralo  
  16.817Kč, z toho více než 1/3 v pokladničce, která se nacházela ve farním kostele (6.007Kč).
- Po dobu epidemiologických opatření systému PES 5. stupeň jsou všechny mše svaté ve Křtinách
  slouženy ve farním kostele.
- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 10% kapacity míst na sezení v daném kostele.
  b) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  c) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  d) roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
  e) při bohoslužbách není dovolený hromadný zpěv (zpívá pouze varhaník anebo zpěvák na kůru).
- Vzhledem k aktuálním epidemiologickým nařízením jsou mše svaté v neděli ve křtinské farnosti
  do odvolání slouženy kněžími soukromě.
- Do odvolání budeme v neděli ve farním kostele ve Křtinách zpovídat od 8:00 do 8:30 hod.
  Po zpovídání bude možné přistoupit ke svatému přijímání v 8:30 hod.
  Následně bude možné přistoupit ke svatému přijímání v Březině v 9:15 a v Bukovince v 10:00 hod.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace