Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 24. 01. 2021 do 31. 01. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle
v mezidobí

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00
Pondělí

Svátek obrácení
sv. Pavla, apoštola

Úterý

Památka sv. Timoteje
a Tita, biskupů

Mše svatá Křtiny 17:00

Za živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou Annu

Mše svatá Březina 16:00

(max. kapacita 11 lidí)

Čtvrtek

Památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Akvínu

Mše svatá Bukovinka 17:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu

Neděle

4. neděle
v mezidobí

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00

- 24. ledna 2021 slavíme neděli Božího slova. Měli bychom si uvědomit vážnost Božího slova,
  které je aktuální pro člověka žijícího v jakékoliv době. Zkušenost nás učí, že Bible je sice
  nejrozšířenější kniha světa, ale mnoho lidí s ní nemá velké zkušenosti a často ani nevědí, kde ji
  doma mají ukrytou. Zkusme tento týden alespoň chvíli číst Boží slovo a rozvažovat nad ním.
- Po dobu epidemiologických opatření systému PES 5. stupeň jsou všechny mše svaté ve Křtinách
  slouženy ve farním kostele.
- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 10% kapacity míst na sezení v daném kostele.
  b) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  c) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  d) roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
  e) při bohoslužbách není dovolený hromadný zpěv (zpívá pouze varhaník anebo zpěvák na kůru).
- Vzhledem k aktuálním epidemiologickým nařízením jsou mše svaté v neděli ve křtinské farnosti
  do odvolání slouženy kněžími soukromě.
- Do odvolání budeme v neděli ve farním kostele ve Křtinách zpovídat od 8:00 do 8:30 hod.
  Po zpovídání bude možné přistoupit ke svatému přijímání v 8:30 hod.
  Následně bude možné přistoupit ke svatému přijímání v Březině v 9:15 a v Bukovince v 10:00 hod.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace