Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 17. 01. 2021 do 24. 01. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle
v mezidobí

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00
Pondělí

Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za narovnání vztahů,
za odpuštění a obrácení členů rodiny

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Václava a Marii Lukáškovy
a dceru Alenu

Mše svatá Březina 16:00

(max. kapacita 11 lidí)

Čtvrtek

Památka
sv. Anežky Římské

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Maria Giuriato

Mše svatá Bukovinka 17:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Lauru

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Dufkovu

Neděle

3. neděle
v mezidobí

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00

- Tříkrálová sbírka v letošním roce probíhá v online prostoru. Aktuálně přijatá opatření
  navíc ani nedovolují uskutečnit koledu v její tradiční podobě a vyjít do ulic.
  Diecézní charita Brno připravila několik způsobů, jak přispět do letošní sbírky. Jednou z možností je
  také přispět do tříkrálové pokladničky, která se nachází v křtinském kostele a dárcům je k dispozici
  do 24. ledna 2021. Více informací naleznete na stránkách www.trikralovasbirka.cz.
- Od 18. ledna 2021 do 25. ledna 2021 probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.
  Doporučujeme Vám v tyto dny najít si prostor k osobní modlitbě v rodinách na tento úmysl.
  Použít můžete např. modlitbu z Kancionálu, č. 031 - za jednotu křesťanů.
- Po dobu epidemiologických opatření systému PES 5. stupeň jsou všechny mše svaté ve Křtinách
  slouženy ve farním kostele.
- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 10% kapacity míst na sezení v daném kostele.
  b) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  c) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  d) roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
  e) při bohoslužbách není dovolený hromadný zpěv (zpívá pouze varhaník anebo zpěvák na kůru).
- Vzhledem k aktuálním epidemiologickým nařízením jsou mše svaté v neděli ve křtinské farnosti
  do odvolání slouženy kněžími soukromě.
- Do odvolání budeme v neděli ve farním kostele ve Křtinách zpovídat od 8:00 do 8:30 hod.
  Po zpovídání bude možné přistoupit ke svatému přijímání v 8:30 hod.
  Následně bude možné přistoupit ke svatému přijímání v Březině v 9:15 a v Bukovince v 10:00 hod.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace