Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 10. 01. 2021 do 17. 01. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Svátek Křtu Páně

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00
Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro Petra Pčolku

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Bohumíru

Mše svatá Březina 16:00

(max. kapacita 11 lidí)

Čtvrtek

Památka
sv. Gotfrída,
řeholníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Hlávkovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Mše svatá Křtiny 14:00

Mše svatá + pohřební obřady
paní Marie Bílkové ze Křtin

Sobota

Sobotní památka
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Marcelu

Neděle

2. neděle
v mezidobí

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00

- Svátkem Křtu Páně končí Vánoční období a začíná liturgické mezidobí. Betlém v křtinském kostele
  však zůstává návštěvníkům k vidění až do Hromnic, tedy do 2. února 2021.
- po dobu epidemiologických opatření systému PES 5. stupeň jsou všechny mše svaté ve Křtinách
  slouženy ve farním kostele.
- ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 10% kapacity míst na sezení v daném kostele.
  b) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  c) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  d) roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
  e) při bohoslužbách není dovolený hromadný zpěv (zpívá pouze varhaník anebo zpěvák na kůru).
- Vzhledem k aktuálním epidemiologickým nařízením jsou mše svaté v neděli ve křtinské farnosti
  do odvolání slouženy kněžími soukromě.
- Do odvolání budeme v neděli ve farním kostele ve Křtinách zpovídat od 8:00 do 8:30 hod.
  Po zpovídání bude možné přistoupit ke svatému přijímání v 8:30 hod.
  Následně bude možné přistoupit ke svatému přijímání také v Březině v 9:15 hod.
  a v Bukovince v 10:00 hod.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace