Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 03. 01. 2021 do 10. 01. 2021

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle po
Narození Páně

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00
Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na poděkování Bohu za 50 let života 
s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Středa

Slavnost
Zjevení Páně

Mše svatá Březina 16:00

(max. kapacita 11 lidí)

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého Lubomíra

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

(max. kapacita 8 lidí)

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Rudolfa Paděru a rodiče

Neděle

Svátek
Křtu Páně

Podávání sv. přijímání Křtiny 8:30

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Podávání sv. přijímání Březina 9:15
Podávání sv. přijímání Bukovinka 10:00

- po dobu epidemiologických opatření systému PES 5. stupeň jsou všechny mše svaté ve Křtinách
  slouženy ve farním kostele.
- ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování těchto
  epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 10% kapacity míst na sezení v daném kostele.
  b) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  c) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  d) roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
  e) při bohoslužbách není dovolený hromadný zpěv (zpívá pouze varhaník anebo zpěvák na kůru).
- Vzhledem k aktuálním epidemiologickým nařízením jsou mše svaté v neděli ve křtinské farnosti
  do odvolání slouženy kněžími soukromě.
- Do odvolání budeme v neděli ve farním kostele ve Křtinách zpovídat od 8:00 do 8:30 hod.
  Po zpovídání bude možné přistoupit ke svatému přijímání v 8:30 hod.
  Následně bude možné přistoupit ke svatému přijímání také v Březině v 9:15 hod.
  a v Bukovince v 10:00 hod.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hod.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace