Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 20. 12. 2020 do 27. 12. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

4. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Bohu (max. kapacita 50 lidí)

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 22 lidí)

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 16 lidí)

Mše svatá Křtiny 10:30

Za biřmovance (max. kapacita 50 lidí)
+ při mši svaté předání betlém. světla (skauti Křtiny)

Pondělí
Zpovídání Křtiny

svátost smíření od 17:00 hod. do 18:00 hod.

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Vigilie slavnosti
Narození Páně

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Lubomíra

Mše svatá Březina 15:30

(max. kapacita 22 lidí)

Mše svatá Křtiny 16:00

Za Josefa a Marii a syna Josefa
(max. kapacita 50 lidí)

Mše svatá Bukovinka 21:00

(max. kapacita 16 lidí)

Mše svatá Křtiny 21:00

Za dobrodince kostela (max. kapacita 50 lidí)

Pátek

Slavnost Narození Páně
Boží hod Vánoční

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky (max. kapacita 50 lidí)

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 22 lidí)

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 16 lidí)

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Bednářovu a Krátkou 
(max. kapacita 50 lidí)

Sobota

Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Štefana Pinďáka a jeho rodiče 
(max. kapacita 50 lidí)

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 22 lidí)

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 16 lidí)

Mše svatá Křtiny 10:30

Za nemocné křtinské farnosti (max. kapacita 50 lidí)

Neděle

Svátek svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků (max. kapacita 50 lidí)

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 22 lidí)

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 16 lidí)

Mše svatá Křtiny 10:30

Za Františka Zapletala, živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci (max. kapacita 50 lidí)

- ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování
  těchto epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé ČR mohou změnit :
  a) před svátečními bohoslužbami bude kostel ve Křtinách otevřen 30 minut před každou
  mší svatou. Omlouváme se a zároveň upozorňujeme na skutečnost, že po naplnění povolené
  kapacity kostela nebudeme moci z důvodu nařízených vládních opatření vpustit do kostela
  další možné účastníky bohoslužeb. Toto nařízení je nutné striktně dodržovat!
  b) bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 20% kapacity míst na sezení v daném kostele:
  Křtiny - 50 lidí, Březina 22 lidí, Bukovinka - 16 lidí.
  c) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  d) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  e) roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
  f) při bohoslužbách není dovolený hromadný zpěv (zpívá pouze varhaník anebo zpěvák na kůru).
- prosíme všechny z jiných farností a obcí, aby v této složité době do našich kostelů pokud
  nemusí, nejezdili, a nezamezovali tak křtinským farníkům účastnit se bohoslužeb.
- tradiční obnova manželských slibů se uskuteční až to dovolí epidemiologická opatření.
- na Štědrý den bude křtinský kostel od 18:00 do 20:30 hod. zcela mimořádně uzavřen.  

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace